INFO PRO KLIENTY

  •   Zajišťujeme ambulantní léčebnou rehabilitaci dle indikace lékaře, která je plně hrazená vaší zdravotní pojišťovnou. K terapii přijímáme pacienty s FT poukazy na ošetření, které je třeba uplatnit do 7 dnů od vystavení lékařem
  •   Zajišťujeme také fyzioterapeutickou péči formou úhrady v hotovosti pro klienty, kteří nemají možnost nebo zájem řešit své problémy v oblasti pohybového aparátu s lékařem  

  •   V rámci individuálního cvičení pracuje kvalifikovaný fyzioterapeut s pacientem na základě platného předpisu lékaře. Po provedení kineziologického vyšetření stanoví fyzioterapeut dlouhodobý i krátkodobý plán terapie. Dle aktuálního stavu pacienta pak rozhodne, kterou z rehabilitačních technik dané sezení provede. Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti a především instruktáž klienta, jakým způsobem je schopen sám si poradit se svými problémy v oblasti pohybového aparátu
  •   Není v naší kompetenci měnit terapii na FT poukazu během léčby
  •   Objednáváme telefonicky či osobně 
  •   Na terapii Vás objednáme na konkrétní datum a čas
  •   Pokud se na terapii nemůžete dostavit, informujte nás telefonicky nejpozději 24 hodin před terapií. Váš uvolněný termín nabídneme jinému klientovi a zároveň vám můžeme nabídnout uvolněné termíny jiných klientů
  •   Nahrazujeme pouze včas omluvené terapie. Pokud se pacient dvakrát neomluví a nedostaví, bude vyřazen z terapie a jeho termíny budou nabídnuty dalším klientům
  •   Poskytujeme fyzioterapii také nezletilým klientům - dle zákona o zdravotnických službách je terapie dětí poskytována pouze za přítomnosti rodiče

.

Vytvořte si webové stránky zdarma!